INNE USŁUGI

 Oferujemy usługi:

 ⦁ układanie kostki brukowej,
 ⦁ usługi brukarskie,
 ⦁ sprzedaż kostki brukowej,
 ⦁ wynajem koparek / koparko ładowarek/ładowarek,
 ⦁ wynajem samochodów ciężarowych (wywrotek+HDS),
 ⦁ rozbiórki,
 ⦁ wyburzenia: hal garaży, komórek,
 ⦁ domów, budynków,
 ⦁ transport wywrotkami,
 ⦁ transport HDS,
 ⦁ sprzedaż: ziemi, czarnoziemu, piachu, żwiru, pospółki, tłucznia, wiślaka,
 ⦁ niwelacja terenu, podnoszenie terenu,
 ⦁ sprzątanie terenu, działki po budowie,
 ⦁ szamba (usługa kompleksowa),
 ⦁ wynajem sprzętu brukarskiego,
 ⦁ odśnieżanie: dróg, parkingów, posesji
 ⦁ chodników, załadunek i wywóz śniegu;
 ⦁ kucie posadzek i fundamentów na zewnątrz;
 ⦁ wykopy pod budynek;
 ⦁ wykopy fundamentów;
 ⦁ wykopy pod szamba;
 ⦁ wykopy stawów i oczek;
 ⦁ wykopy basenów;
 ⦁ korytowanie, utwardzanie i wysypywanie
 ⦁ dróg osiedlowych;
 ⦁ korytowanie, utwardzanie i wysypywanie gruntów;
 ⦁ przewóz / transport koparek, koparko ładowarek, ładowarek.

ODŚNIEŻANIE:
 ⦁ dróg,
 ⦁ parkingów,
 ⦁ posesji,
 ⦁ chodników,
 ⦁ załadunek i wywóz ŚNIEGU.