ŁADOWARKI

Wynajem ładowarek. Wyburzenia rozbiórki Ładowarki marki KOMATSU

Wykonujemy:
- wyburzanie budynków, domów,
- wyburzenia hal,
- wyburzanie garaży i komórek,
- wyburzanie altan i konstrukcji ogrodowych,
- niwelacja terenu,
- kucie posadzek i fundamentów na zewnątrz,
- wykopy pod budynek,
- wykopy fundamentów,
- wykopy pod szamba,
- wykopy stawów i oczek,
- wykopy basenów,
- korytowanie, utwardzanie i wysypywanie dróg osiedlowych,
- korytowanie, utwardzanie i wysypywanie gruntów,
- wynajem ładowarek,
- sprzątanie terenu / działki po budowie,
- przewóz / transport ładowarek (do 12 t).

ODŚNIEŻANIE:
- dróg,
- parkingów,
- posesji,
- chodników,
- załadunek i wywóz ŚNIEGU.